Finansijski izveštaji za 2008.
postavljeno 14-09-2009

bullet

BILANS USPEHA

bullet

BILANS STANJA

bullet

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

bullet

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

bullet

STATISTIČKI ANEKS

bullet

NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

bullet

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

bullet

POTVRDA O PRIJEMU USVOJENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

 

 

Finansijski izveštaji za 2007.
postavljeno 08-09-200
8

bullet

BILANS USPEHA

bullet

BILANS STANJA

bullet

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

bullet

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

bullet

STATISTIČKI ANEKS

bullet

NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

bullet

POTVRDA NBS O PRIJEMU ODOBRENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

bullet

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

bullet

POTVRDA O PRIJEMU USVOJENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

 

 

Finansijski izveštaji za 2006.
postavljeno 30-09-2007

bullet

BILANS USPEHA

bullet

BILANS STANJA

bullet

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

bullet

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

bullet

STATISTIČKI ANEKS

bullet

NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

bullet

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA